Formandens hjørne

Foråret nærmer sig med hastige skridt, inden vi igen kan trække de nypudsede motorcykler ud af vinterhiet, så skal generalforsamlingen d. 24.02. 2017 klares. Har du forslag til vedtægtsændringer, så skal det være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Søg i alle kroge efter gode ideer til fælles ture, feste tema eller emner til en sjov foredragsaften.

Valgflæsket skal bestilles – så husk at tilmelde dig på hjemmesiden så der også er mad til dig.

Gensyn. :-)

Login - kun medlemmer

Velkommen til
Helsinge MC Klubforsidebillede_maj2012

Næste arrangement

Generalforsamling 2017
Dato: 24.02.2017

Husk tilmelding til spisning

Seneste kommentar

Kære alle. Efter vi har nydt en fantastisk dag, nemli...